O poranku…

Ten, który wyrównuje mą drogę

 

“Myśl o Nim na każdej

drodze, a On twe ścieżki

wyrówna.”

Prz 3,6

 

 

Ten, który usuwa lęk


“Nagły strach

cię nie przerazi

bo z tobą jest Pan”

Prz 3,25-26

 

 

Bóg, któremu nikt nie dorówna

 

” Z kimże byście mogli

Mnie porównać, tak,

żeby Mi dorównał?

- mówi Święty.”

Iz 40,25

 

 

Bóg jest władcą nocy i dnia


“Sama ciemność nie będzie

ciemna dla Ciebie,

a noc jak dzień

zajaśnieje.”

Ps 139,12Każdego dnia ten sam


“Jezus Chrystus wczoraj

i dziś, ten sam także

na wieki.”

Hbr 13,8Ten, który wyrównuje mą drogę


Księga Przysłów

Niech miłość i wierność cię strzeże;
przymocuj je sobie do szyi,
na tablicy serca je zapisz,
a znajdziesz życzliwość i łaskę
w oczach Boga i ludzi.

Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku,
myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna.

Nie bądź mądrym we własnych oczach,
Boga się bój, zła unikaj:
to ciału zapewni zdrowie,
a pokrzepienie twym kościom.

Prz 3, 3-8


Nie ma takiej sprawy Panie, w której nie mógłbyś mi pomóc.
Mam myśleć o Tobie na każdej drodze, w każdej sytuacji być blisko Twojego serca, a wtedy Ty zawsze znajdziesz rozwiązanie.

Dlaczego wciąż popełniam ten błąd?
Najpierw sama szukam rozwiązania, potem zamartwiam się, by wreszcie w swej bezsilności wtulić się w Twoje ramiona.


Powrót
Ten, który usuwa lęk


Księga Przysłów

I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,
bo noga się twoja nie potknie;
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,
zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.

Nagły strach cię nie przerazi
ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;

bo z tobą jest Pan,
przed sidłem twą nogę ochroni.

Prz 3, 23-26


Ukryć się w Tobie, by zapomnieć o wszystkich troskach zżerających mą duszę…

Przymnóż mi wiary Panie!


Powrót


Bóg, któremu nikt nie dorówna


Księga Izajasza

Z kimże byście mogli
Mnie porównać,
tak, żeby Mi dorównał?

– mówi Święty.

Podnieście oczy w górę i patrzcie:
Kto stworzył te gwiazdy?
– Ten, który w szykach
prowadzi ich wojsko,
wszystkie je woła po imieniu.
Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły
nikt się nie uchyli.

Iz 40,25-26


Nikt nie może się równać z Tobą
Wszechpotężny Stwórco kosmosu!
Uczyniłeś to wszystko jednym swoim słowem.
Słońce, gwiazdy, planety – arcydzieła Twojego zamysłu.

Bądź uwielbiony i wywyższony w każdym swoim dziele!
Nie ma nikogo, prócz Ciebie…


Powrót


Bóg jest władcą nocy i dnia


Psalm 139

Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.

Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.

Jeśli powiem: Niech mię przynajmniej ciemności
okryją i noc mnie otoczy jak światło:
sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje:
<mrok jest dla Ciebie jak światło>.

Ps 139,7-12


Mrok jest dla Ciebie jak światło…
Nic się przed Tobą nie ukryje.
Mogę chować się przed Tobą, mogę udawać, że Cię nie ma,
mogę wyrzucać Cię z moich myśli…

Czy to coś zmieni?
Ciemność, moje udawanie,  nie stanowią
przeszkody dla Ciebie.
Przenikasz mrok, przenikasz ciemności
mojej zbuntowanej duszy…
Wychwalam Cię Panie, bo nie pozwalasz mi zginąć…


Powrót


Każdego dnia ten sam


List do Hebrajczyków

Jezus Chrystus wczoraj i dziś,
ten sam także na wieki.

Nie dajcie się uwieść różnym
i obcym naukom,
dobrze bowiem jest wzmacniać
serce łaską, a nie pokarmami,
które nie przynoszą korzyści tym,
co się o nie ubiegają.

Hbr 13,8-9


Panie, nie zmieniasz się.
I wczoraj, i dziś – zawsze będziesz ten sam.

Jakaż to ulga w tym niepewnym świecie…


Powrót